Collection

WEINER LAWRENCE

Lawrence Weiner ( Bronx, NY, 10 februari 1942)

Is een Amerikaans kunstenaar en een centrale figuur in de ontstaansgeschiedenis van de conceptuele kunst, een kunststroming die in de jaren ’60 van de twintigste eeuw haar opgang maakte in de Verenigde Staten.

Zijn werk kenmerkt zich vaak door het gebruik van typografie.