Collection

VERGARA ANGEL

Angel Santiago Vergara (b.1958)

De tekeningen zijn deel van het project L’idée, L’oubli, La fragilité (Chapellerie haute) uit 1994 dat Vergara zelf omschrijft als ‘installation, painting, performance’. In een winkelachtige ruimte worden hoeden en petten gepresenteerd op schappen; op een winkeltoog, naast een stapel kranten met bovenop een hoed, zit de kunstenaar onder een wit laken, als een spook in een stripverhaal, een camouflage die hij vaker gebruikt voor zijn publieke acties als Streetman; het geheel wordt verlicht door een luchter van hoeden en blikken bussen. De titel die hij op de grote prijslijst achter de toog herneemt, situeert dit project in een reeks acties die het gedrag van toeschouwers in publieke, meestal commerciële ruimten in vraag stellen. In 1992 had Vergara een Brusselse galerie omgevormd tot café – L’usage, L’échange, Le Récit ( Café de la Galerie des Beaux-Arts) – en in 1993 had hij in Calais Le travail, l’œuvre, l’action (Salon Public) geïnstalleerd. Vergara grijpt voor zijn tussenkomsten terug naar de distanciërende methodes van zowel Magritte als Broodthaers om de toeschouwers te attenderen op het grote aandeel routine in hun leven, maar hij doet directer beroep op het publiek, hij hoopt het tot participatie en dialoog aan te zetten. Vertrekkende van de banale werkelijkheid wil hij op een niet-provocerende manier de aandacht richten op de sociale en bevrijdende rol die kunst kan spelen ondanks de dwingende economische context waarin ze verschijnt. – De voorstudies voor de luchter van hoeden en blikken bussen tonen dat het Vergara niet te doen is om een ecologische geste zoals recyclage, maar om een licht verwarrende picturaal-sculpturale aanwezigheid. Op één aquarel zijn de objecten goed herkenbaar – in vrolijke kleuren, zwevend als frisbees of als zitjes van een kermismolen – maar meestal zien we kleurvlekken zoals we in het licht van de luchter zouden kijken, of zoals we graag het licht feestelijk rondgestrooid zouden zien, niet als functionele hoeveelheid Lux, maar zoals kunst zelf.