Collection

MICHAUX HENRI

Henri Michaux (1899 – 1984)

The French writer, painter and graphic artist was born in Belgium.

After reading works by Lautréamont he began writing in 1922. His acquaintance with Paul Klee, Max Ernst and Giorgo de Chirico, whom he met in Paris in 1925, inspired him to his first painting and drawing attempts. Between 1927 en 1937 he travelled through South America and Asia. afterwards Michaux sketched and painted his Phantomisms. He had his first exhibitions in Parisian galleries, followed by important shows abroad. In the mid 1950s Michaux began experimenting with hallucinatory drugs, particularly with mescaline, letting his experiences inspire his writing, painting and drawing. The works were first exhibited in 1956 at the Galerie La Hune in Paris.

His ink drawings evoke scriptural elements and calligraphic symbols which are a seismographic reflection of the artist’s inner emotions. The two systems of word-language and sign-language pervade each other.

De Franse schrijver, schilder en graficus werd geboren in België.

Na het lezen van boeken van Lautréamont begon hij zelf in 1922 te schrijven. Zijn ontmoetingen met Paul Klee, Max Ernst en Giorgo de Chirico, die hij allen ontmoette in 1925 in Parijs, inspireerden hem om zijn eerste tekeningen en schilderijen te produceren. Tussen 1927 en 1937 reisde hij door Zuid Amerika en Azië. Nadien schetste en schilderde Michaux zijn Phantomisms. Hij had zijn eerste tentoonstellingen in Parijse galerijen, gevolgd door belangrijke shows in het buitenland. In het midden van de jaren ’50 begon hij te experimenteren met hallucinogene drugs, vooral mescaline. Deze ervaringen inspireerden zijn schrijven, schilderen en tekenen. In 1956 werden die werken voor het eerst voorgesteld in galerie La Hune in Parijs.

Zijn inkttekeningen tonen schrift-elementen en calligrafische symbolen die een seismografische reflectie zijn van de kunstenaar zijn innerlijke emoties. Deze twee systemen van woord-taal en teken-taal bevruchten elkaar.