Collection

CONSTANT

New Babylon (it seems the term was suggested by Guy Debord) started as a project within the Situationist International, that Constant co-founded in 1957.

Developing the theories of dérive and psychogeography, and the project for a flexible gypsie encampment from 1956, the plans and models for a future, nomadic city are meant as a critique of the use of space in this society; or, better, a critique of the absence of use. New Babylon goes beyond traditional art or architectural practice; it is sort of anti-propaganda. But soon, the paths of Constant and the situationists separated, and in June 1960 Constant resigned.

Hij blijft New Babylon verder uitwerken – in maquettes, tekeningen en teksten – als blauwdruk voor een post-cultuur van de toekomst, waarin de nadruk ligt op het spelelement en de collectieve creativiteit. ‘ New-Babylon is één onmetelijk labyrint. Iedere ruimte is tijdelijk, niets wordt herkend, alles is een ontdekking, alles verandert, niets kan dienen tot oriëntatie. De desoriëntatie is wezenlijk voor de New-Babylonische levenswijze. Ze is een belangrijk middel om een psychologische ruimte tot stand te brengen die vele malen groter is dan het werkelijke oppervlak.’ Na de revolutie zal de homo faber zal plaats maken voor de homo ludens. – Constants tekeningen voor New Babylon herinneren niet alleen aan de barok, ze lijken ook sterk verwant met de capricci, imaginaire landschappen waar schilders als Guardi, Tiepolo en Piranesi zo sterk in zijn. Niet toevallig kunstenaars uit Venetië, de funtown avant la lettre.