Collection

BOGART, BRAM

Bram Bogart (b.1921 – 2012)

Dutch/Belgian painter. Known for his monumental works with compositions of simple signs within a voluminous, monochrome color-mass.

Nederlands/Belgisch schilder. Bekend voor zijn monumentale werken met composities van eenvoudige tekens en volumineuze, monochrome kleurmassa’s.